Monthly Archives: March 2016

ถ้าไม่เคยรู้เรื่องเพชร จะเลือกเพชรอย่างไรดี ?

เป็นคำถามยอดฮิตที่ลูกค้าหลายท่านมีความกังวลในการเลือกซื้อเพชร หรือเครื่องประดับเพชรเป็นครั้งแรก

ใน Note ของ SIAM TIARA อันนี้ จะอธิบายหลักสำคัญในการเลือกเพชร ให้ได้สวยและตรงใจกับความต้องการค่ะ

สำหรับหลักในการเลือกเพชรที่เจียระไนแล้วตามทฤษฎี จะแนะนำให้ใช้หลัก ของ 4C’s เป็นการพิจารณาเบื้องต้น

4C’s ประกอบไปด้วย 1. Carat หรือ ขนาด/น้ำหนัก ของเพชร 2.Color หรือสีของเพชร 3. Clarity หรือ ความสะอาดของเพชร 4. Cut หรือ การเจียระไน/รูปทรงของเพชร  

Carat ขนาด/น้ำหนัก หน่วย กะรัต

กะรัต เป็นหน่วยชั่งน้ำหนักเพชร ใน1กะรัต มี 100 สตางค์ หรือ point ยกตัวอย่างเช่น ครึ่งกะรัต จะเท่ากับ 50 …